Waarom kiezen voor Seip?

In de huidige ‘transitietijd’ zijn visie, kennis van veranderingsprocessen en persoonlijk leiderschap onmisbare eigenschappen. Op basis daarvan help ik zorgorganisaties en medewerkers op alle niveaus zich voor te bereiden op veranderende wet- en regelgeving en/of andere eisen die worden gesteld.

Veel managers die u kunt inzetten lijken op elkaar. Dat maakt het soms lastig kiezen. Als u voor mij kiest, dan kunt u rekenen op een succesvolle verandermanager die zich onderscheidt in oprechte betrokkenheid.

Op basis van het uitgangspunt ‘mensen ontwikkelen organisaties en organisaties ontwikkelen mensen’ is mijn stijl van leidinggeven erop gericht de verbondenheid tussen mens en organisatie te versterken. Kernpunten zijn voor mij: stimuleren van eigenaarschap, mandateren/delegeren, staan voor verantwoordelijkheid en autonomie met als uitgangspunt vertrouwen. Hiermee motiveer ik mensen tot verandering. Dit is mijn persoonlijke stijl en met deze werkwijze onderscheid ik mij al meer dan 20 jaar.

Mijn drijfveer is managers en professionals te faciliteren in groei en persoonlijke effectiviteit waardoor een organisatie ontstaat waarin met plezier wordt samengewerkt en het beleid goed kan worden uitgevoerd.

Alles overziend, is mijn missie het kwaliteitsniveau van zorgorganisaties te versterken door middel van professioneel management. De effecten zijn: extra verbondenheid tussen mens en organisatie, hogere kwaliteit van dienstverlening, lager verzuim, ondernemende initiatieven (ook op het gebied van omzet) en lagere bedrijfskosten. 

Contact

icon

Laan van Zuidbroek 57
7324 BJ  Apeldoorn

martijn@seip-consult.nl

06-53194430