Managementdevelopment

Nov 2009 – jan 2014
Hoofddocent management development bij GGD West Brabant en Zorgpartners Midden-Holland (V&V, HVZ, FB)
Lesgeven met accreditatie 1e jr HBO bedrijfskunde voor artsen, verpleegkundigen en afdelingshoofden op het gebied van management en HRM/personeelszorg, afgestemd op de nieuwe strategische visie GGD West Brabant (Jeugd & Gezin) en Zorgpartners Midden Holland voor het netwerk van 15 zorgcentra en 2 verpleeghuizen. Tevens selectie en coaching van aspirant leidinggevenden (kweekvijvergroep).

Dec 1994 - nov 1996
Sectorhoofd Zorg & Welzijn, Deelgemeente Rotterdam (twee perioden)
Eindverantwoordelijk voor de sector Zorg & Welzijn, aansturen van de gemeentelijke dienst, het beoordelen van zorginstellingbeleid, alsmede het bijdragen aan de besluitvorming van het Dagelijks Bestuur van de gemeente. Het realiseren van taakstellingen ten behoeve van een gezonde exploitatie en het meehelpen implementeren van een systeem van outputgerichte financiering van gemeentelijke instellingen. Als voorzitter van een directeurenoverleg van instellingen voor sociaal-cultureel werk bijdragen aan de totstandkoming van een betere samenwerking tussen gemeente en particulier initiatief.

Jun 1993 – okt 1994
Procesbegeleider Dienst Welzijn, Economie en Bestuur, Provincie Zuid Holland
Begeleiden van directies en besturen van regionale jeugdhulpverleningsinstellingen (ambulante centra, residentiële instellingen, Riagg Jeugdsectie, Raad voor de Kinderbescherming, gemeente en provincie) om te komen tot een samenwerkingsconvenant en de opzet van een Jeugdhulp Informatiecentrum (bureau Jeugdzorg).

Nov 1991 – mei 1993
Diverse projecten in de opstart van managementbureau Seip Consult
Coaching van diverse leidinggevenden in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Cursus ‘patiëntvriendelijkheid’ voor medewerkers in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Werving en selectie nieuwe medewerkers voor verzekeringskantoor Bohnenn & Van Santen. Training ‘oncologische patiënt en voeding’ voor het Integraal Kankercentrum. Presentaties en inleidingen voor voedingszorginstelling Sorgente. Communicatieproject Raad van Bestuur uitgeverij Audax. Onderzoek reizigersgedrag openbaar vervoerbedrijf ZWN en onderzoeksbureau NIPO.

Contact

icon

Laan van Zuidbroek 57
7324 BJ  Apeldoorn

martijn@seip-consult.nl

06-53194430